Bieličanka

Čítať ďalej...

Prvý Veľkobielický bál

Pochovávanie basy

Milí velkobieličania, pripravujeme pre Vás aj pochovávanie basy, ktoré bude spojené s fašiangovým sprievodom. Tento rok to plánujeme akciu na utorok - 17.2.2014 - podrobnosti sa včas dozviete, záhradkári pripravujú bohaté občerstvenie, nádejački a bieličanka bohatý program a neodmysliteľnou súčasťou budú aj hasiči so svojim autom , ktoré pamatá pomaly druhú svetovú vojnu ale stále ide a keď všetko dobre dopadne aj deti sa budú môcť na sprievod pripraviť u pána Štefana Jancu.

Čítať ďalej...

Novoročný hudobný vinš

Kultúrnospoločenský život vo Veľkých Bieliciach má svoje bohaté historické korene v 30.-tych rokoch minulého storočia; vychýrená dychovka, spevokol či divadelníci mali svoj cveng a patrili k najlepším v regióne. Postupom času, hlavne po strate dôstojného kultúrneho stánku na začiatku 90.-tych rokov sa kultúrny život dostal takmer na bod mrazu. Nebyť príslovečnej tvrdohlavosti pár nadšencov by sa na bývalú slávu už iba smutne spomínalo.

Čítať ďalej...

región Veľké a Malé Bielice